domingo, 1 de noviembre de 2009

REVISIO SALARIAL CONVENI COL.LECTIU A CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TREBALL
RESOLUCIÓ TRE/2695/2010, de 16 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial i de l'IPC per a l'any 2009 i de revisió salarial per a l'any 2010 del VII Conveni col·lectiu de treball per al sector d'establiments sanitaris d'hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d'anàlisis clíniques (codi de conveni núm. 7900815). (Pàg. 63003)
 
ENLLAÇ: http://www.gencat.cat/diari/5690/10197093.htm