miércoles, 25 de noviembre de 2009

Qui Som? /// ¿Quienes Somos?

AHIPRODEC


                                 
Qui Som?

AHIPRODEC neix de l´ inquietud d'uns professionals al veure que es podria fer una mica més en un camp del que estem especialitzats, la prevenció bucal.Com associació volem potenciar la figura del Tècnic/a Especialista en higiene Bucodental a una de les funcions bàsiques que podem realitzar: La promoció de salut bucodental.Sabem que aquesta tasca no és exclusiva de la nostra professió i per això creiem fermament amb la creació de llaços dins del sector dental: col·legis professionals , escoles , societats , associacions , laboratoris , ONGs, etcètera per poder realitzar aquesta important tasca social. Des d'aquí volem agrair els suports rebuts fins ara i esperem poder arribar a futurs acords per poder potenciar aquesta esmentada tasca.Realitzem també conferències a entitats i associacions, cursos de formació a tots els professionals, sense deixar de banda buscar millores laborals i acadèmiques com la creació de la plaça pública a Catalunya i la diplomatura en Higiene Bucodental com ja existeix a molts dels paisos d'Europa (Ej: Anglaterra, Holanda . França ) i d'Amèrica ( Ej: Canadà , E.E.U.U , Mèxic , Argentina , Xile , Nicaragua)

Creiem que una de les finalitats importants per buscar a Catalunya és la PLAÇA PÚBLICA per poder millorar les nostres possibilitats laborals (com ja existeix a la resta d'Espanya) i així també poder realitzar les tasques preventives de promoció de salut amb una major facilitat des de les institucions i centres sanitaris que ja estan funcionant.

Un altre dels nostres pilars bàsics en AHIPRODEC és intentar aconseguir la creació d'un COL·LEGI PROFESSIONAL, exclusiu per a higienistes, que vetlli pel bon funcionament de la nostra professió, que ens reguli a tots/es sense excepció , informant dels esdeveniments i de les novetats laborals que ens concerneixen a tots/es i que doni suport a qualsevol professional de la higiene bucodental de Catalunya

Pensem que a qualsevol professió sanitària, però particularment a la nostra, és necessària una preparació acadèmica excel·lent i és important el reciclatge periòdic a nivell formatiu. Es per això que AHIPRODEC està realitzant ja CURSOS amb diferents temàtiques dins de les especialitats dentals  al costat de professionals, amb una trajectòria important en el camp laboral i docent, que avalen la qualitat de l'esmentada formació.

Gràcies a tots els que ja col.laboreu actualment amb nosaltres i gràcies també als que participareu al futur del nostre projecte.
La Junta d'AHIPRODEC


¿Quienes somos?

AHIPRODEC nace de la inquietud de unos profesionales al ver que se podría hacer un poco más en un campo del que estamos especializados,la prevención bucal.

Como asociación queremos potenciar la figura del Tecnico/a Especialista en higiene Bucodental en una de las funciones básicas que puede realizar: La promoción de salud bucodental.Sabemos que esta tarea no es exclusiva de nuestra profesión y por ello creemos firmemente en la creación de lazos con todo el sector dental: colegios profesionales , escuelas , sociedades , asociaciones , laboratorios , ONGs, etcétera para poder realizar esta importante labor social. Desde aquí queremos agradecer los apoyos recibidos hasta ahora y esperamos poder llegar a futuros acuerdos para poder potenciar dicha tarea.


Realizamos conferencias a entidades y asociaciones , cursos de formación a todos los profesionales, sin dejar de lado buscar mejoras laborales y académicas como la creación de la plaza pública en Catalunya y la diplomatura en Higiene Bucodental como ya existe en muchos de los paises de Europa (Ej: Inglaterra , Holanda . Francia ) y de América ( Ej: Canadá , E.E.U.U , México , Argentina , Chile , Nicaragua)


Creemos que una de las metas importantes a conseguir  en Cataluña es la PLAZA PÚBLICA para poder mejorar nuestras posibilidades laborales (como ya existe en el resto de España) y así también poder realizar las tareas preventivas de promoción de salud con mayor facilidad desde las instituciones y centros sanitarios que ya estan funcionando.

Otro de nuestros pilares básicos en AHIPRODEC es intentar conseguir la creación de un COLEGIO PROFESIONAL, exclusivo para higienistas, que vele por el buen funcionamiento de nuestra profesión,que nos regule a todos/as sin excepción , informando de los acontecimientos y de las novedades laborales que nos conciernen a todos/as  y que respalde a cualquier profesional de la higiene bucodental de Cataluña

Pensamos que en cualquier profesión sanitaria, pero particularmente en la nuestra , es necesaria una preparación académica excelente y es importante el reciclaje periódico a nivel formativo.Es por ello que AHIPRODEC está ya realizando CURSOS con diferentes temáticas dentro de las especialidades dentales  junto a profesionales , con una trayectoria importante en el campo laboral y docente , que avalan la calidad de dicha formación.


Gracias a todos los que ya participais actualmente con nosotros y gracias también a los que participareis en el futuro de nuestro proyecto.


La Junta de AHIPRODEC